Utan tid, förr - nu - framtidMånga är de människor som stått på kyrkogången och blickat ut över markerna. Många har gått in till kyrkan för att höra Guds ord. Långt där borta ligger gården som släkten brukat i generationer, på kyrkogården ligger alla de som gått före. Om kyrkan är välbesökt när den kallar till gudstjänst vet jag inte, men den är gammal, och många besöker den just därför. Den här funnits där sedan urminnes tider. Den är en av Sveriges äldsta träkyrkor och byggdes omkring 1260. Tidersrums kyrka i Östergötland.

Kommentarer