Även i döden håller jag om dig

Kyrkogårdar är rofyllda platser att promenera på. Livsöden möter dig på varje gravsten. Frågor uppstår över de knapphändiga uppgifterna på gravstenarna. Vilka var de som är begravda här, hur hade de det i livet? Och, om de dog unga, ett stilla: varför? För många av de begravda och för deras efterlevande familjer var och är det viktigt med vetskapen om ett liv efter detta, att Gud finns med även när man är död. Gravstenen på Viby kyrkogård illustrerar den tanken på ett handfast sätt. Den sönderfallande gravstenen hålls samman med en orange spännrem. Även i döden håller jag om dig.

Kommentarer