Samla kraft

Bland alla kontorsbyggnader och företag i Mjärdevi Science park, bland allt glas och betong, plattor och avsaknad av naturlig vildhet finns rekreation för alla anställda. De kan lämna sina arbetsrum och gå ut i parken och andas. Där finns ett lusthus, lite avsides placerat, omslutet av gröna träd och buskar. Lusthuset är inte av glas, betong eller tegel. Det är av trä. Marken utanför är inte av plattor och asfalt utan av gräs. Golvet inne i lusthuset är av trä och fullt med cigarettfimpar. Kontrasterna är stora.  Arbete – rast, betong– trä, stress – avslappning, renhet – nedsmutsning. Feng shui i Mjärdevitappning. Jag bara undrar, skulle en avfallskorg för utbrända cigarettfimpar förstöra intrycket av lugn och stillhet allt för mycket? Det skulle i alla fall bli mycket renare på golvet då.

Kommentarer