Trappsteg


Trappor kan vara bra att ha, speciellt om man ska ta sig upp på övervåningen. I den här trappan har många skor stampat när de strävat sig upp till Galleri Vända Sida. Det finns lika många trappsteg till, det är de jag redan gått upp för. Möjligen har en och annan biskop gått uppför trappan, och kanske en landshövding eller två. Bibliotekschefer har och går ofta i den och för att inte tala om all bibliotekspersonal. Men biskop Brask, han som bodde i borgen bredvid Linköpings stadsbibliotek där galleriet är inrymt, har aldrig gått i den här trappan, den är alldeles för ung. Då den byggdes hade biskopen varit död i flera hundra år, men hade han levt kan man ju undra, skulle han tagit trappan eller skulle han använt sig av hissen som ligger på andra sidan väggen?

Kommentarer