Söndag i Vinnerstad


Väldigt vit reser sig Vinnerstads kyrkas torn mot den klara himlen. Som alla kyrktorn når det till himlen, och himlen var väldigt blå den där sommardagen förra året. Möjligen var kyrkan lika vit och himlen lika blå den söndagen då kyrkoherde Petrus Hulthenius majestätiskt kom gående från prästgården. Det var i slutet av 1600-talet. Bredvid sig hade han sin andra hustru och efter sig kom hans förnäma döttrar, sönerna var på annat håll. Kanske nickade han nådigt åt församlingsborna som samlats på kyrkbacken, eller så gjorde han det inte. Han var väl inte den bästa präst Vinnerstads borna haft, att skaffa vin till högmässan glömdes bort och att hålla sockenstämma var väl inte så noga med. Men han var deras kyrkoherde och han fick den respekt hans yrke krävde.  

Kommentarer