Julänglar med trumpeter och varma kläder

Det går ju att undra om julänglarna i London på 1960-talet trumpetade för att folk skulle förstå att det var jul, eller om de trumpetade för att de övade inför en julkonsert. De hade i alla fall tjusiga kläder på sig. Tröjor i grönrutigt och tröjor i lila. Kjolarna i vitt hade en chick bård i samma färgställning. Gatans hus pryddes av många änglar och det kanske behövdes, det gällde ju att höras över trafikbruset. Fast just vid det här tillfället, när kortet togs, fanns det inte så många bilar på gatorna, och det var ju tur för ingenjören från Linköping som tog kortet. Då kunde han höra trumpeternas ljud, det fanns ju inga bilar som störde. Många änglar med trumpeter skulle också behövts för att överrösta Vilhelm av Normandie och kungen av England, Harold Godwinson, när de och deras soldater brakade samman i slaget vid Hastings.  Men det är att gå händelserna i förväg, det är inte den 14 oktober 1066 och ännu har inte Harold Godwinson blivit kung. Det är fortfarande december år 1065 i London och kung Edvard ska deltaga vid Westminster Abbeys återinvigning. Vad han inte vet är att han bara har en kort tid kvar att leva och att änglarna snart ska låta trumpeterna sjunga hans väg in i himmelen.

Kommentarer